ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Arhiv ZAKLJUČNI RAČUN IN POROČILO ZA MINISTRSTVO ZA KULTURO

ZAKLJUČNI RAČUN IN POROČILO ZA MINISTRSTVO ZA KULTURO

Društva morajo po Zakonu o društvih, Zakonu o invalidskih organizacijah in po Zakonu o državni statistiki predložiti pristojni izpostavi AJPES letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko do 31. marca 2014 za preteklo koledarsko leto. VEČ INFO.

Društva, ki imate status društva v javnem interesu, pa morate pristojnemu ministrstvu (kulturna društva Ministrstvu za kulturo) do 31.3.2014 posredovati dokumente iz naslova obveznosti iz 33. člena Zakona o društvih, in sicer:
•    programsko poročilo o delu za leto 2013 ter poročilo o porabi sredstev za njihovo doseganje
•    program delovanja društva za 2014

 

Vsebine