ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Arhiv AKTUALNI RAZPISI

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za izbor kulturnih projektov Emona 2000, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2014 in bodo obeleževali 2000 let Emone. Razpis se nanaša na sofinanciranje kulturnih projektov s področja umetnosti in kulture, ki živo kulturo povezujejo z arheološko in nesnovno dediščino antične Emone.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2014.


Predmet razpisa

A/ Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki
- so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 -2020,
- so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem ,
- spodbujajo ohranjanje in širitev tradicionalnih prireditev,
- izkoriščajo turističnim prireditvam namenjeno javno infrastrukturo,
- predstavljajo podporo praznovanju pomembnejših obletnic (2000 let Emone)in dogodkov.

B/ Predmet razpisa so predlogi tudi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v točki A/ in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.

 

Vsebine