ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Arhiv SESTAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA DRUŠTVA, seminar

SESTAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA DRUŠTVA, seminar

Zveza kulturnih društev Ljubljana 23.1.2014 ob 16.00 organizira seminar o finančnem polsovanju društev in sestavi zaključnega računa za društva, ki bo potekal v objektu KULT3000 na Metelkovi 2b. Seminar bo vodila ga. Nataša Sorko, univ. dipl. ekon., svetovalka za finančno računovodsko poslovanje, z bogatimi praktičnimi izkušnjami. Seminar je za člane ZKD Ljubljana brezplačen, za nečlane pa znaša kotizacija 40 EUR. Prijavite se lahko na tel. 01 438 52 70 ali 040 160 514 ali po e-mailu na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .


VSEBINA SEMINARJA:

Sestava zaključnega računa za DRUŠTVA

NOVOST V LETU 2013 - NOV ENOTNI KONTNI OKVIR – TUDI ZA DRUŠTVA

vidik kompleksnosti opredelitve pridobitne dejavnosti v nepridobitnih organizacijah

I. Vpliv davčne in druge zakonodaje na sestavo zaključnega računa: Zakon o društvih in Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, SRS 33 idr.
•    NOV ENOTNI KONTNI OKVIR ZA DRUŠTVA IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE V LETU 2013
•    ključne spremembe zakona;
o    področje vodenja evidenc - prednosti in slabosti;
o    opredelitev pridobitne dejavnosti po obstoječem  Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
•    Predstavitev načinov vodenja poslovnih knjig na praktičnih primerih s posebnostmi vsakega izmed njih;
•    Pridobitna in osnovna dejavnost društva - kje je meja in kako jo določiti - upoštevajoč specifičnosti pri posameznih;
•    Kako je z odgovornostjo v društvu po novem
•    Kakšne finančne kontrole si lahko v društvih obetamo

II. Predstavitev SRS 33 - poudarek na opredelitvi pravilnega vodenja pridobitne in nepridobitne dejavnosti
•    Predstavitev načinov vodenja poslovnih knjig na praktičnih primerih s posebnostmi vsakega izmed njih;
•    Kje je meja med pridobitno in osnovno - nepridobitno dejavnostjo društva
•    Kako evidentirati pridobitno dejavnost in kako določiti sodila in v katerih primerih
IV. Vpliv davčne zakonodaje na poslovanje društva
•    Finančno poslovanje društva in Zakon o davku na dodano vrednost
•    Kdaj postane društvo davčni zavezanec za DDV in kaj to pomeni
•    Posebnosti obračuna DDV pri društvih v zvezi z opravljanjem osnovne in pridobitne dejavnosti društva
•    Blagajniško poslovanje v društvih - nevarnosti in posebnosti
•    Predstavitev bistvenih poudarkov in sprememb iz nove davčne zakonodaje
•    Vrste izplačil osebnih prejemkov v društvu
•    Katere osebne prejemke društva izplačujejo in pod kakšnimi pogoji
•    Posebnosti in nevarnosti pri izplačilih osebnih prejemkov v društvih
•    Ali društvo lahko izplača povračila potnih stroškov nezaposlenim članom društva in pod katerimi pogoji -
tudi z vidika ZAKONA O DOHODNINI in ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU
V. Zaključni račun
•    Priporočila za sestavo zaključnega računa na predpisanih obrazcih
•    Ponazoritev sestave zaključnega računa na praktičnem primeru
VII. Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

 

Vsebine