ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Kulturna društva Ostale skupine

DRUŠTVO SLOVENSKO AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA

NASLOV: Društvo slovensko avstrijskega prijateljstva
              Erjavčeva cesta 26
             1000 Ljubljana
             p.p. 1723
PREDSEDNIK DRUŠTVA: Lovro Sodja
KONTAKT: Lovro Sodja: +386 (1) 75 65 813, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    ali    Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
E-NASLOV: www.dsap.si

Društvo slovensko avstrijskega prijateljstva je bilo ustanovljeno v Ljubljani 22. aprila 1992 z nalogo vzpostaviti čim tesnejše stike z avstrijskimi prijatelji iz obmejnih pokrajin zlasti na Koroškem, Štajerskem in na Dunaju. Poseben poudarek je bil ves čas namenjen delovanju t.i. skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Dvanajst ustanovnih članov je izbralo za vodstvo prof. dr. Jožeta Kušarja, ki je vodil društvo naslednjih devet let do leta 2001. Prvotne cilje in zamisli o razvijanju dobrososedskih odnosov in sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter vzpodbujanja in krepitve osebnih stikov med Slovenci in Avstrijci na šolskem, umetniškem, kulturnem, športnem, gospodarskem in na raziskovalnem področju, so se vsa leta le še dopolnjevali. Bilateralni odnosi so bili upoštevani v določenih dejavnostih, bila je vrsta srečanj tako na gospodarskem kot na kulturnem področju.

Število članov se je bistveno povečalo leta 2001 z novim mandatom predsednika Jožeta Jeraja, ki je leta 2004 tudi ponovno obudil organizacijo Koroških kulturnih dni v Ljubljani, ki jih je od leta 1984 nekaj let v Cankarjevem domu organizirala Zveza kulturnih organizacij Slovenije v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo iz Celovca, pa so potem zamrli. Društvo je takrat štelo 64 članov, med katerimi je bila zelo raznolika poklicna sestava od univerzitetnih profesorjev, direktorjev podjetij, političnih delavcev in uslužbencev do študentov. Po letu 2001 smo precej okrepili naše delovanje. Naša dejavnost nas posebej povezuje predvsem na kulturnem in družabnem področju, o čemer nas prepričajo vsakoletni programi dejavnosti.

Leta 2007 je vodstvo društva zaradi bolezni Jožeta Jeraja prevzel prof. dr. Peter Vencelj, ki je skupno z zelo agilno in požrtvovalno podpredsednico prof. Majdo Fister uspešno nadaljeval delo Jožeta Jeraja (od leta 2011 častni predsednik) še posebno pri organizaciji vsakoletnih Koroških kulturnih dni (KKD) v Ljubljani in izletov k zamejskim Slovencem v Avstriji in Italiji. KKD, ki jih je poleg omenjenih treh aktivno pomagal organizirati Lovro Sodja, ki od leta 2005 kot član upravnega odbora društva skrbi za predstavitev odličnih koroških pevskih zborov, leta 2010 je pa postal tajnik društva. Zelo agilen je tudi predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Stergar, tudi član upravnega odbora DSAP, ki skrbi za vsakoletno predstavitev knjižnih novosti, ki jih izdajajo Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in Mohorjeva založba, vse iz Celovca. Zelo kakovostne so njegove informacije o kulturnih in drugih dogodkih zamejcev v Avstriji in Italiji in tudi o njihovih aktivnostih v Sloveniji, s katerimi po e-pošti informira vse zainteresirane. Od junija 2009 je sedež društva na Inštitutu za narodnostna vprašanja na Erjavčevi cesti 26.

Septembra 2010 smo ob Evropskem dnevu jezikov v Slovenski matici v Ljubljani organizirali 2. srečanje vseh petih Društev prijateljstva z Avstrijo (Dunaj, Gradec, Celovec, Maribor in Ljubljana), dveh Klubov koroških Slovencev in Kluba Korošcev v Ljubljani (70 udeležencev), ki ga je koordiniral tajnik Lovro Sodja. Ob tem smo obiskali tudi Državni zbor Republike Slovenije.

16. marca 2011 je predsedovanje društva prevzel prof. Lovro Sodja, dr. Peter Vencelj je postal podpredsednik. Članstvo je prej nihalo, nekateri so plačali članarino samo za eno leto, da so se lahko udeležili naših izletov, lani in letos se je pa ponovno povečalo in trenutno imamo 90 rednih članov. V aprilu 2011 smo v sodelovanju s KKZ in SPZ organizirali že 9. KKD v Ljubljani, ki jih je 8. aprila odprl dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predstavili smo pet prireditev na različnih lokacijah Ljubljane: branje poezije, razstava ugledne koroške slikarke na ljubljanskem gradu, lutkovna predstava, predstavitev štirih novih knjig slovenskih koroških avtorjev in koncert mešanega pevskega zbora Danica v Slovenski filharmoniji. Pri organizaciji smo sodelovali dr. Peter Vencelj, Janez Stergar in Lovro Sodja ob sodelovanju nove tajnice Damijane Zelnik in blagajničarke Damjane Pangerčič. Vse udeležence je po koncertu v rezidenci sprejel dr. Erwin Kubesch, avstrijski veleposlanik v Ljubljani. Letošnji kulturni dnevi so imeli izreden odmev v javnosti, saj so bila v kar 38 različnih pisnih in elektronskih medijih v Sloveniji in Avstriji objavljena poročila o izvrstnih kulturnih prireditvah koroških Slovencev. Več o poročilih v rubriki AKTUALNO. Društvo izdaja tudi vsakoletni Bilten Srečno, sosed, v katerem poročamo o naših akcijah v preteklem letu.