ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Arhiv AKTUALNI RAZPISI

AKTUALNI RAZPISI

  • JAVNO ZBIRANJE VLOG ZA ODDAJO PROSTOROV V UPORABO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - ŠIŠKA

Rok za prijavo: 3. 10. 2011

Oddajajo se prostori, ki se nahajajo na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana. Razpisna dokumentacija in več informacij.

Oddajajo se naslednji prostori:

  1. za razstavno dejavnost, ki se nahajajo v pritličju stavbe Trg prekomorskih brigad 1
  2. Prostori za kulturne dejavnosti (pisarniška dejavnost), ki se nahajajo v prvem nadstropju stavbe Trg prekomorskih brigad 1


  • Razpis za zbiranje predlogov – Program Kultura (2007–2013)

Program Kultura je bil zasnovan z namenom, da z razvojem kulturnih dejavnosti med kulturnimi izvajalci iz držav upravičenk, uveljavi kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter spodbuja zavest o evropskem državljanstvu. Program ima tri posebne cilje: spodbujanje nadnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture, podpiranje kroženja kulturnih in umetniških del ter izdelkov prek državnih meja ter spodbujanje medkulturnega dialoga. Razpis je razdeljen na sedem sklopov z različnimi prijavnimi roki in razpoložljivimi sredstvi. Več informacij.

 


 

Vsebine