ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Arhiv Monografija ARS MEDICI II.

Monografija ARS MEDICI II.

V četrtek, 22. aprila ob 18. uri so člani Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher predstavili monografijo ARS MEDICI ll., s čimer so počastili tudi svetovni dan knjige in svetovni dan zdravja v Ljubljani, svetovni prestolnici knjige od aprila 2010 do aprila 2011.

Ob 30-letnici Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher (1979-2009) je KUD izdal veliko predstavitveno knjigo, ki je kalejdoskopski prikaz njihovih dejavnosti. Posebej je privlačen likovno-literarni del, ki predstavlja izbor slikovnega gradiva skoraj 70 članov Likovne sekcije. K njim je urednica prof.dr. Zvonka Zupanič Slavec izbrala poezijo okoli 20 literatov iz zdravstvenih vrst, med njimi osmih zdravnikov in zobozdravnikov (Alojz Ihan, Anton Dolenc, Dušan Sket, Duška Meh, Tomaž Rott, Veronika Dintinjana, Andrej Rant, Rafael Podobnik). Prav tako se gledalec rad ustavi ob bogati zbirki fotografij s prireditev v UKC: med njimi je paleta uveljavljenih imen iz slovenske pa tudi tuje umetniške scene. Vidi se, da je UKC upoštevana zdravstvena ustanova, v kateri si številni umetniki želijo nastopiti. Hkrati to kaže na pogum vodstva, ki vabi medse tudi najvidnejše umetnike. Slikovno-programski pregled zadnjega desetletja zdravniških koncertov kaže na čvrsto jedro nastopajočih, ob katerih pa se pojavljajo nove generacije zdravnikov ali medicincev, ki obetajo, da bodo koncerti dočakali svojega Abrahama.

KUD-ov jubilej in izid knjige sta uvodoma pozdravila predstavnika ustanoviteljev, generalni direktor UKC, mag. Simon Vrhunec in dekan MF, prof. dr. Dušan Šuput. Društveno filozofijo, pregled delovanja zadnjega desetletja in pol ter prireditve za bolnike v UKC in zdravniške koncerte ob Plečnikovem memorialu je popisala KUD-ova predsednica. KUD-ove začetke je popisal društveni podpredsednik, prof. dr. Tomaž Rott. Posamezni vodje društvenih skupin so v krajših ali daljših prispevkih predstavili svoje delo: likovno doc. dr. Tone Pačnik, Vokalno zdravniško skupino Vox Medicorum – mag. Tomaž Faganel, Polonca Mali in prim. dr. Matjaž Vrtovec, Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč – Janez Lah, Mešani pevski zbor študentov Medicinske fakultete COR – Monika Vombergar in Barbara Stojanov, ki je kratko popisala tudi Evropski orkester in zbor študentov medicine v Ljubljani; Pevsko skupino Cintare – Judita Strmčnik, Zdravniško glasbeno komorno skupino Pro medico – prof. dr. Pavle Kornhauser, Ljubljanski zdravniški orkester Camerata medica – prim. mag. Igor M. Ravnik, mag. Bogdan Lorber in dr. Mojca Božič Mijovski; Koncerte študentov Medicinske fakultete – Polona Maver, Folklorno skupino COF – Mojca Šešek, Medicinsko dramsko skupino Risorius – Kaja Jamšek in Šahovsko sekcijo – uredništvo.

Urednica je v knjižnem povzetku med drugim zapisala:
»Delo predstavlja različne umetniške skupine, ki se v KUD-u združujejo in v njem uresničujejo svoje umetniške želje in nagibe. Knjiga ni pisana arhivsko, saj prostovoljni način KUD-ovega dela tega ne predvideva. Predstavitve različnih glasbenih, likovnih, plesnih in literarno-dramskih zasedb so izpod peres njihovih sedanjih protagonistov, ki so jih popisali v skladu s svojim doživljanjem tega udejstvovanja. Ponekod so to bolj historiati, drugod spomini ali ujetje aktualnega trenutka. Pestrost KUD-ovega kolektiva z nad 500-glavo množico raznorodnih umetniških duš ravno s sprejemanjem palete različnosti omogoča njihovo svobodo izražanja. Glasbena in likovna dejavnost sta zvočni in upodabljajoči esperanto, razumljiv povsod po svetu, knjižno delo pa je medij predvsem za pisno in upodabljajoče izražanje. Zato so v tej knjigi v večji meri našla svoje mesto likovna dela KUD-ovih slikarjev, fotografov in kiparjev. Ker pa vizualna umetnost nagovarja k literarni dopolnitvi, so slike pospremljene z izbranimi pesmimi literatov iz KUD-ovih oziroma zdravstvenih vrst. Poleg posameznih KUD-ovih skupin (zborov, komornih skupin glasbenikov, orkestra, študentskih sestavov, folkloristov, dramatikov in drugih) so v knjigi predstavljene prireditve za bolnike v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru. Te z najrazličnejšimi umetniškimi nastopi in razstaviščno dejavnostjo prinašajo v bolnišnično okolje toplino, domačnost in duhovno spodbudo. KUD-ova filozofija namreč izhaja iz psihofizičnega dojemanja človeka, predvsem bolnika, in šolski medicini dodaja duhovni pol. Posebno knjižno poglavje je posvečeno zdravniškim koncertom, ki v Ljubljani neprekinjeno potekajo že 40 let, od leta 1971. Dolga tradicija tovrstnega glasbenega druženja slovenskega zdravništva je svetovni unikum. Koncerti so predstavljeni skozi galerijo slik in koncertnih programov prvega desetletja 21. stoletja, podobno kot tudi prireditvena dejavnost za bolnike.
Naj umetnost kot najpresežnejši del človeka ohrani svoje poslanstvo predvsem v zdravstvu, saj ni namenjena le sproščanju članstva iz zdravstvenih vrst, temveč tudi umetniški spodbudi bolnikov na zdravljenju.« Kultura je potrebna povsod, še posebej v bolnišnici. Naj se ustanovitelji zavedajo presežnosti, ki jo imajo v KUD-u in to negujejo v nadaljnjih desetletjih.

UREDNIŠTVO IN KONTAKT

Urednica, izbor fotografij in poezije: Zvonka Zupanič Slavec; uredniški odbor: Bojana Boh, Tone Pačnik, Tomaž Rott, Zvonka Zupanič Slavec; fotografija: Biserka Komac, Tomaž Rott, Jelka Simončič in drugi; oblikovanje: Biserka Komac, Metka Žerovnik; lektura: Dana Petrovič Kugler; tajništvo uredništva: Ksenija Slavec; tisk: Impress, d.d.; izdajatelj: Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher,

Kontakt: www.kudkcmf.si/si; Ljubljana, 2009 / 2010; 288 strani A4 format, okoli 550 fotografij; cena 20 €, tel.: 01-543-73-00; 031 327 935; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; in v knjigarna Konzorcij v Ljubljani.

 

 

 

 

 

 

Vsebine