ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Arhiv Obveznosti društev

Obveznosti društev

Društva morajo do vsako leto, navadno do 31.3., predložiti letno (finančno in programsko) poročilo za AJPES. Tako je 31.3.2010 zadnji dan za predložitev davčnega obračuna in letnega poročila za 2009.
Davčni obračun predložite v elektronski obliki prek sistema eDavki, letno poročilo pa prek www.ajpes.si (ukinjena je možnost predložitve podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih na papirju). Več informacij o predložitvi davčnega obračuna najdete na spletni strani DURS. Več informacij o predložitvi letnega poročila pa na spletni strani Ajpes.

Tisti, ki imate status društva v javnem interesu, pa morate do jutri na Ministrstvo za kulturo predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je pravna oseba izvajala v javnem interesu za preteklo leto, in o porabi sredstev za njihovo doseganje. Po preteku starega programa delovanja morate predložiti tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta. 

Pristojno ministrstvo od AJPES pridobi letno poročilo pravne osebe za preteklo leto, za tiste, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli en milijon evrov, pa tudi oceno revizorja.

 

 

Vsebine