ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Kulturna društva Gledališke skupine

RAZPIS KULTURNI EVRO 2022

Z 29. aprilom 2022 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira dva javna razpisa za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa oprema za potrebe ljubiteljske kulture in razvoj mladinske kulturne dejavnosti:

1. Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2022 (razpis Prostori/Oprema-2022) bo odprt od 29. 4. 2022 do 30. 5. 2022.

Okvirna vrednost razpisa Prostori/Oprema-2022 znaša 400.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so nevladne kulturne organizacije, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnosti, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.

2. Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2022 (razpis MKC-2022) bo odprt od 29. 4. 2022 do 30. 5. 2022.

Okvirna vrednost razpisa MKC-2022 znaša 100.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so društva in zasebni zavodi, registrirani kot pravne osebe v RS, ki izvajajo mladinsko kulturno dejavnost in izpolnjujejo pogoje razpisa.

Besedili obeh razpisov vključno s pogoji in kriteriji bosta objavljeni na spletni strani www.jskd.si z dnem odprtja razpisov.

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.  Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si .

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane popolne tiskane vloge oz. čas prispetja popolne tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki so predložene v poslovnem času neposredno na JSKD). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

POJASNILO: Gre za javna razpisa in ne javna poziva. Komisija bo ocenila vse popolne vloge, ki bodo oddane v razpisnem roku ter razpoložljiva sredstva razdelila med višje ocenjene.