ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Kulturna društva Mešani pevski zbori

JSKD razpisi (PR 2022, ETN-2022)

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (PR-2022), je odprt od 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022.
 Upravičene osebe po tem razpisu so:
- kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji;
- krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah.


2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2022), je odprt od 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

 Upravičene osebe po tem razpisu so:
- kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne  osebe zasebnega prava;
- ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi.

Besedili obeh razpisov vključno s pogoji in kriteriji sta objavljeni na spletni strani www.jskd.si.