ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Arhiv STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU - DOSTAVA OBRAZCEV

STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU - DOSTAVA OBRAZCEV

Kulturna društva, ki imajo status društva v javnem interesu, morajo do 31. marca 2019 Ministrstvu za kulturo posredovati predpisano izjavo (ki ste jo prejeli z navadno pošto, dostopna pa je tudi na tej povezavi), da je njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg (poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju kulture v zadnjih dveh letih z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih; poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz iz poročila o delu in program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti).

 

Vsebine