ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Arhiv JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTIPENDIJE ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2018 / 2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTIPENDIJE ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2018 / 2019

V Uradnem listu RS št. 48/18 je objavljen javni razpis za sofinanciranje štipendij na področju kulture in sicer za usposabljanje ali izobraževanje v tujini, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 7. 2018 in 31. 10. 2019. Namenjen je mladim do vključno 29. leta ne glede na njihov status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen). Rok za oddajo vlog je 31. 8. 2018.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene na spletni strani Ministrstva za kulturo.

 

Vsebine