ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Arhiv VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov – obveznost ugotavljanja in vpisa podatkov obvezen tudi za društva!Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 41. členu določa obveznost poslovnih subjektov, ki so opredeljeni v 35.,36. in 37. členu ZPPDFT-1, da najkasneje do 19.11.2017 ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. Podatke o svojih dejanskih lastnikih poslovni subjekti hranijo pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po ZPPDFT-1. Navedeni poslovni subjekti morajo v skladu s tretjim odstavkom 44. člena ZPPDFT-1 podatke o svojih dejanskih lastnikih vpisati v Register dejanskih lastnikov  (RDL). Prvi vpis podatkov po vzpostavitvi RDL poslovni subjekti opravijo najpozneje do 19.1.2018. Od tega dne dalje bodo podatki o dejanskih lastnikih dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (e-RDL).

Navedene obveznosti veljajo za poslovne subjekte iz 35., 36. in 37. člena ZPPDFT-1:
– gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge)
– subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti,..)
– tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji,
izvzeti pa so:
– samostojni podjetniki posamezniki
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost
– enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe)
– neposredni in posredni proračunski uporabniki
– poslovni subjekti, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

KRATKA NAVODILA IN USMERITVE ZA KULTURNA DRUŠTVA:

Na AJPES-ovi strani je 11.12.2017 na voljo aplikacija Register dejanskih lastnikov, kjer najdete tudi navodila o tem, kateri podatki se vpišejo v omenjeni register.

Za vpis v register dejanskih lastnikov mora imeti zastopnik društva kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES. Pri društvih imajo elektronski podpis in pooblastilo urejene fizične ali pravne osebe, ki za posamezno društvo opravljajo računovodske storitve. Obstoječe pooblastilo, ki ga imajo društva že evidentirana v sistemu e-pooblastil AJPES in velja pri oddaji zaključnega računa, pa v tem primeu ne zadostuje, temveč je omenjeno pooblastilo na novo potrebno pripraviti, kar pomeni, da poleg ostalih možnosti, za katere ste že sedaj pooblaščeni, obkljukate še opcijo “oddaja prijave za vpis v register dejanskih lastnikov”. Pooblatila so dostopna TUKAJ.

KONTAKTI ZA POMOČ:

01/477-42-00, vsebinska pomoč ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )
01/477-42-27, tehnična pomoč ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )
Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

 

Vsebine