ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk

ŽENSKI PEVSKI ZBOR FLORENCE


Naslov:

Kulturno društvo Florence
Ob Dolenjski železnici 102
1000 Ljubljana

Kont. os.:

Tina Debevec Dragoš

Telefon:

031 855 868

e-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Ženski pevski zbor FLORENCE je spomladi 1995 ustanovil učitelj glasbene umetnosti in zborovodja Karlo Ahačič. Žal je zborovodja junija 2022 preminil.
Od septembra 2022 zbor vodi Tina Debevec Dragoš.
V njem so že od  začetka prepevale številne medicinske sestre različnih zdravstvenih ustanov iz Ljubljane in okolice, pa tudi dekleta in žene drugih poklicev.

Ob sklenitvi sodelovanja z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana (DMSBZT), si je zbor simbolično nadel ime po začetnici organiziranega dela medicinskih sester Florence Nightingale (1820–1910) in se v sezoni 2001/2002 organiziral v samostojno Kulturno društvo Florence.

Zvočna pot zbora je  segala od skromnih poskusov enoglasja do prvega samostojnega koncerta, ki je bil s programom ljudskih in umetnih pesmi slovenskih in tujih avtorjev izveden v sezoni 1998/1999 v avli UKC Ljubljana. »Ognjeni krst« med najboljšimi ljubljanskimi zbori pa so pevke in zborovodja prestali na revije »Ljubljanski zbori 2000«
 
Zgoščenka VZHAJAJ SONCE (2002) pomeni prvo večjo prelomnico v delu zbora. Na njej je z digitalno natančnostjo ohranjeno takratno pevsko znanje in programska usmeritev zbora. Predstavitev zgoščenke je zbor na povabilo organizatorjev pripravil v Štanjelu ob praznovanju 600-letnice tega kraškega bisera.

V sezoni 2007/2008 je bila v okviru ŽePZ Florence ustanovljena komorna zasedba, ki se je programsko usmerila k zahtevnejši zborovski literaturi. Dva samostojna nastopa sta potrdila pravilnost odločitve, a se žal zasedba ni obdržala.

Deseto obletnico delovanja smo z gosti, pevko Ljobo Jenče in igralcem Pavletom Ravnohribom, praznovali v Mestnem muzeju, medtem, ko je leto 2010 potekalo v znamenju 15. obletnice zbora, ki smo jo s koncertom »Znova nam bude s pesmijo srce« praznovali v Rdeči dvorani ljubljanskega Magistrata.  

Sledili so vzponi in padci ter menjava generacije. Kljub vsemu pa so pevke in zborovodja v maju 2015, ob 20. obletnici delovanja zbora, uspeli pripraviti glasbeno pester in vsebinsko bogat program, ki ga je popestrila solistka Tino Debevec. K svečanosti koncerta v atriju ljubljanskega Magistrata so prispevala tudi priznanja Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD). Za večletno sodelovanje v zboru so številne članice zbora prejele bronaste, srebrne in zlate, pa tudi častno Gallusovo značko, ŽePZ Florence pa je ob 20. obletnici delovanja prejel SREBRNO JUBILEJNO PRIZNANJE.

Pevke so imele v notni mapi pester pesemski program, ki je zajemal tako domačo kot tujo ljudsko pesem, pesmi slovenskih in tujih skladateljev od renesanse do romantike, pa tudi priredbe popularne glasbe in jazza.

ŽePZ Florence ima stalen koledar nastopov. Sem sodi sodelovanje v akciji ZKD Ljubljana »Po Prešernovih stopinjah« v okviru praznovanja Slovenskega kulturnega praznika, prepevanje na reviji Ljubljanski zbori, sodelovanje v programu otvoritve razstave likovne sekcije DMSBZT Ljubljana v galeriji KC Ljubljana ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester, koncert oz. nastop ob zaključku sezone ter Božično-novoletni nastop. Tu pa so še številni priložnostni nastopi.

Posebno zanimivi so bili nastopi v Celju in Murski Soboti s sorodnimi zbori medicinskih sester (2004), v galeriji BV v Celovcu (2008 in 2015), na Festivalu alpskega cvetja v Bohinju (2011), v programu Svečane akademije ob 1. kongresu zdravstvene nege v Festivalni dvorani (2012), na koncertu združenih zborov Maribora, Celja in Ljubljane v veliki dvorani hotela Union ob 20. obletnici Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (2014), pa tudi nastop ob otvoritvi 17. svetovnega kongresa enterostomalnih terapevtov v koncertni dvorani Postojnske jame.

Zanimivo se je bilo spopasti z ljudsko pesmijo Bošnjakov, ki so zbor decembra 2013 povabili na praznovanje 20. obletnice Društva rojakov Plava in Gusinja IZVOR v dvorani Mestne občine Kranj. Še bolj prisrčno pa je bila naša pesem sprejeta v različnih ljubljanskih domovih za ostarele (DSO Tabor, Bokalci, Fužine).

Stalnica v delovanju zbora je bila dvodnevna ZBOROVSKA ŠOLA (Bohinj, Fiesa), ki je poleg intenzivnega pevskega izobraževanja oplemenitila medsebojne odnose, ki so  poustvarjalni proces še dodatno nadgradili.
Zbor vadi enkrat tedensko, po potrebi tudi dvakrat, v prostorih OŠ Vrhovci. Ker je individualni napredek posamezne pevke korak k novi kakovosti vse skupine, se pevke občasno udeležujejo tudi individualnih vaj in vaj za glasovne skupine.

Zborovodkinja in pevke nadaljujejo pot, ki jo je Karlo Ahačič s svojo strokovnostjo, s svojim neizmernim optimizmom, s predanim delom, s tenkočutnostjo v medsebojnih odnosih, z vztrajnostjo in s pogumom utrjeval dobrih sedemindvajset let.