ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Aktualno
Aktualno

RAZPIS KULTURNI EVRO 2022

Z 29. aprilom 2022 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira dva javna razpisa za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa oprema za potrebe ljubiteljske kulture in razvoj mladinske kulturne dejavnosti:

1. Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2022 (razpis Prostori/Oprema-2022) bo odprt od 29. 4. 2022 do 30. 5. 2022.

Okvirna vrednost razpisa Prostori/Oprema-2022 znaša 400.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so nevladne kulturne organizacije, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnosti, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.

2. Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2022 (razpis MKC-2022) bo odprt od 29. 4. 2022 do 30. 5. 2022.

Okvirna vrednost razpisa MKC-2022 znaša 100.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so društva in zasebni zavodi, registrirani kot pravne osebe v RS, ki izvajajo mladinsko kulturno dejavnost in izpolnjujejo pogoje razpisa.

Besedili obeh razpisov vključno s pogoji in kriteriji bosta objavljeni na spletni strani www.jskd.si z dnem odprtja razpisov.

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.  Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si .

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane popolne tiskane vloge oz. čas prispetja popolne tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki so predložene v poslovnem času neposredno na JSKD). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

POJASNILO: Gre za javna razpisa in ne javna poziva. Komisija bo ocenila vse popolne vloge, ki bodo oddane v razpisnem roku ter razpoložljiva sredstva razdelila med višje ocenjene. 

ZKDS izvolilo novo vodstvo

V torek, 19. aprila 2022, se je sestala konferenca ZKD Slovenije na svoji redni in hkrati volilni seji. Letos se je namreč zaključil petletni mandat 2017-22.

Novi predsednik ZKD Slovenije je dr. Tomaž Simetinger, znano ime na področju ljubiteljske kulture, doktor etnografije,  bivši umetniški vodja FS France Marolt, avtor nekaterih raziskav (Stanje mladih v ljubiteljski kulturi je bila končana v izvedbi ZKDS lani), pripadnik mlajše generacije.

Podpredsednici sta dr. Inge Breznik iz Maribora in mag. Marijana Kolenko iz Celja, ki je bila podpredsednica tudi v dosedanjem obdobju.

Na mesto predsednika nadzornega odbora je bil izvoljen bivši predsednik oz. podpredsednik mag. Jože Osterman.

Ob njih je bilo izvoljeno tudi novo predsedstvo, ki skupaj šteje 16 članic in članov iz vseh območij Slovenije.

 

Zapisnik in poročila 21. skupščine ZKDL

V prilogi je Zapisnik 21. seje skupščine, Programsko in finančno poročilo za leto 2021, Poročilo o finančnem poslovanju nadzornega odbora in posodobljen pravilnik o priznanjih ZKDL.

 

VABILO NA 21. SKUPŠČINO Zveze kulturnih društev Ljubljana

Spoštovani,

vljudno vabljeni na 21. sejo skupščine Zveze kulturnih društev Ljubljana. Seja bo v sredo, 30. 3. 2022, ob 17. uri na Vodnikovem trgu 5 - 1. nadstropje (mali oder Šentjakobskega gledališča).

V prilogah najdete: 1) vabilo z dnevnim redom, 2) zapisnik 20. skupščine in 3) programsko in finančno poročilo delovanja za leto 2021.


Vljudno vabljeni!


 

JSKD razpisi (PR 2022, ETN-2022)

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (PR-2022), je odprt od 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022.
 Upravičene osebe po tem razpisu so:
- kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji;
- krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah.


2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2022), je odprt od 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

 Upravičene osebe po tem razpisu so:
- kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne  osebe zasebnega prava;
- ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi.

Besedili obeh razpisov vključno s pogoji in kriteriji sta objavljeni na spletni strani www.jskd.si.
 
Več člankov...