ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Aktualno USKLAJEVANJE STATUTOV GLEDE NA NOVI ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

USKLAJEVANJE STATUTOV GLEDE NA NOVI ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

V prilogi je priporočilo zvezam in kulturnim društvom glede usklajevanja temeljnih aktov oz. statutov z ozirom na novi Zakon o nevladnih organizacijah, oz. kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko ta status obdržijo. Kulturna društva in njihove zveze s statusom društva v javnem interesu morate svoje akte uskladiti s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah (ZNOrg) najkasneje do 31.3.2019.

Usklajevanje pogojev, ki so potrebni za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, pa je potrebna v delu, kjer je v temeljnem aktu vašega društva opredeljen prenos premoženja v primeru prenehanja društva. To je potrebno samo v primeru, če tega v svojih aktih še nimate opredeljenega. Zagotovljen mora biti pogoj neprofitnosti, o čemer lahko več preberete v prilogi.